Övervikt

ÖverviktVärlden står inför ett stort hot folkhälsan: fetma. Fler och fler blir överviktiga och forskarna jobbar för fullt med att försöka ta reda på varför och vad vi kan göra för att hindra ökningen av fetma i samhället. Att fel mat och för lite motion orsakar fetma är det ingen som ifrågasätter, däremot kan det finnas fler faktorer som orsakar fetma som vi ännu inte har kunskap om.

Stress är till exempel något som bidrar till övervikt, framförallt tycks det som att stress är något som bidrar till den skadliga bukfetman. Varför blir vi då överviktiga av att stressa? Jo för att hjärnan och kroppen påverkas av stressen. I kroppen bildas kortisol som anses vara något som bidrar till fetma, och vid stress kan hjärnan påverkas så att vi får större aptit.

Risken finns också att stress leder till nedstämdhet och ångest och att man lindrar de känslorna med mat, vilket i sin tur leder till övervikt.

Ett annat problem är att stress ofta orsakar sömnbesvär, och sömnproblem kan i sig leda till övervikt då vi blir hungrigare av att sova för lite och att energiförbrukningen försämras.

Självklart är det så att stress ofta leder till dåliga vanor som i sin tur orsakar övervikt. För mycket hämtmat och för lite motion bidrar naturligtvis också till övervikt. Men det kan också vara bra att veta vad som sker inuti kroppen vid långvarig stress.

Stress är inte bara en riskfaktor när det kommer till vikten. I mitt tidigare inlägg om stress berättade jag om hur hela kroppen påverkas av stress. Nu kan jag berätta om ytterligare ett problem som kan uppstå till följd av en stressig livsstil, nämligen hål i tänderna till följd av muntorrhet. När vi blir stressade minskar vår saliv som är viktig för att skydda tänderna och därför uppstår hål mycket lättare.

Hur kommer vi då lösa problemet med den ökande fetman? Stressen i samhället lär knappast försvinna. Förhoppningsvis kan den minska och jag tror det vore en bra idé att införa någon typ av schemalagd rörlig aktivitet på arbetstid för att dels minska stressen och dels uppmuntra till att de anställda rör på sig. I skolorna har vi ju schemalagt gymnastik och det har visat sig ha positiva effekter på inlärning och kunskapsinhämtning och jag tror arbetsgivarna och samhället skulle tjäna på att införa något liknande på arbetsplatserna.

En annan lösning på problemet tror jag kommer bli rent medicinskt, att man kommer uppfinna någon typ av medicin som minskar antingen aptiten eller ökar fettförbränningen på något sätt. Detta är dessutom redan på gång, det forskas för fullt för att hitta medicinska lösningar på fetmaproblemet.

Tyvärr hänger många hälsoproblem också samman med varandra. Om vi blir stressade och mår dåligt psykiskt påverkas kroppen negativt, och blir vi överviktiga eller fysiskt sjuka så påverkar det vår psykiska hälsa negativt. Det gäller att ha en så bra balans som möjligt mellan kropp och psyke för att vi ska må bra!

Dagens citat!

“Naturen, tiden och tålamod är de tre största terapeuterna.” Bulgariskt ordspråk.